Fotografies: Antonio Nodar

Els llibres a pes

Llibres a pes

La vitrina i part del fons bibliogràfic

Des de dins cap enfora

Vista des de dins la llibreria cap al carrer

L'entrada

Marquesina que dona l'entrada a la Llibreria del palau