Títol: “Llibreries de Barcelona. Una guia per a lectors curiosos
Autors: Mercè Bausili i Emili Gasch
1a edició, novembre 2008
Columna Edicions
211 pàgines
ISBN 978−84−6641−011−3