“Barcelona a bon preu”

“BCN más allá de Gaudí”

“Como los caramelos, a peso”

“Llibreries de Barcelona. Una guia per a lectors curiosos”

“Egosurfing”